Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՈՐԻՍ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ

 

20.10.2020թ.

ՈՐՈՇՈՒՄ 519-Ա

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 30-րդ, 35-րդ և 48-րդ հոդվածներով, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի <<Գորիս համայնքի բյուջեն հաստատելու մասին>> թիվ 100-Ն որոշումը, 2019 թվականի օգոստոսի 20-ի << Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի կամավոր խնդիրները, կամավոր խնդիրների ուղղված սեփականա լիազորությունների և դրանց լուծման նպատակով իրականացման կարգը հաստատելու մասին>> թիվ 69-Ա որոշումը և Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքապետարանի <<Սոցիալական և բնակարանային հարցերի ուսումնասիրության>> հանձնաժողովի 2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ին կայացած նիստի արձանագրությունը՝

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԵՄ`

1. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի ավագանու 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի <<Գորիս համայնքի բյուջեն հաստատելու մասին>> թիվ 100-Ն որոշման բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման <<Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ>> հոդվածով նախատեսված հատկացումների հաշվից Գորիս համայնքի  բնակիչներ Աշխեն Հովհաննիսյանինն (անձ. տվ.AT 0351499)՝ տրամատրել 70 000(յոթանասուն  հազար) և Սահակ Առաքելյանին՝ (անձ. տվ. AR 0421660) տրամադրել 150 000 (մեկ հարյուր հիսուն հազար) Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումար դրամական աջակցություն: 2.Գորիսի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարին՝ ապահովել սույն որոշումից բխող անհրաժեշտ գործառույթների իրականացումը:

 

                                ԱՌՈՒՇ ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ


2020/20/10
Ք.Գորիս

will my husband cheat again site women who cheated