Գորիս համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1136 Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված՝ քանդման թույլ. չպ. դեպքերի)թույլտվության համար 9002851250855000Տարեկան  Ընտրել
1138 Համայնքի տարածքում մեկ քառակուսի մետր տարածքի վրա բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար տեղական տուրք 900285125366350Օրական  Ընտրել
1139 Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900285125143240000Տարեկան  Ընտրել
1142 Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվություն, յուրաքանչյուր ամիս 1 քմ համար 900285125010800Ամսական  Ընտրել
1143 Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ և կրկնօրինակներ տրամադրելու համար տեղական վճար 9002851253581000   Ընտրել
1144 Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար տեղական տուրք 90028512526710000Տարեկան  Ընտրել
1145 Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրք 90028512507775000Տարեկան  Ընտրել
1137Ա Համայնքի վարչական տարածքում մինչև 26քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրք  6000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ Համայնքի վարչական տարածքում 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրք  7600Եռամսյակային  Ընտրել
1142Դ Համայնքի տարածքում յուրաքանչյուր ամսվա համար դատարկ գովազդային վահանակներ տեղադրելու թույլտվության համար մեկ քառակուսի մետրի տեղական տուրք  300Ամսական  Ընտրել
1142Ա Համայնքի տարածքում յուրաքանչյուր ամսվա համար ալկոհոլային սպիրտի պարունակությունը մինչև 20 ծավալային տոկոս արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդ  2000Ամսական  Ընտրել
1142Բ Համայնքի տարածքում յուրաքանչյուր ամսվա համար թունդ ալկոհոլային (սպիրտի պարունակությունը 20 և ավելի ծավալային տոկոս) արտադրանք գովազդող արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվություն յուրաքանչյուր ամիս 1 քմ համար  3000Ամսական  Ընտրել
1142Գ Համայնքի տարածքում յուրաքանչյուր ամսվա համար այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար մեկ քառակուսի մետրի տեղական տուրք  800Ամսական  Ընտրել
1140Ա Համայնքի տարածքում առևտրի օբյեկտների ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1140Բ Համայնքի տարածքում շահումով խաղերի կազմակերպման օբյեկտներԻ ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար տեղական տուրք  375000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ Համայնքի տարածքում վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներԻ ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար տեղական տուրք  120000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ Համայնքի տարածքում խաղատների ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար տեղական տուրք  750000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե Համայնքի տարածքում բաղնիքների (սաունաների) ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար տեղական տուրք  375000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկնտերի ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար տեղական տուրք  50000Տարեկան  Ընտրել
1133Ա Համայնքի տարածքում մինչև 300քմ ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում՝ այգեգործական /ամառանոցային/ տների, ինչպես նաև մինչև 200քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հասարակական և արտադրական նշանակության հիմնական շինությունների (օբյեկտների) համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված ճարատարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան նոր շենքերի, շինությունների շինարարության /տեղադրման/ թույլտվության համար տեղական տուրք  15000Տարեկան  Ընտրել
1133Բ Համայնքի տարածքում 201-ից մինչև 500քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների (օբյեկտների) համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված ճարատարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան նոր շենքերի, շինությունների շինարարության /տեղադրման/ թույլտվության համար տեղական տուրք  30000Տարեկան  Ընտրել
1133Գ Համայնքի տարածքում 501-ից մինչև 1000քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների (օբյեկտների) համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված ճարատարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան նոր շենքերի, շինությունների շինարարության /տեղադրման/ թույլտվության համար տեղական տուրք  50000Տարեկան  Ընտրել
1133Դ Համայնքի տարածքում 1001-ից մինչև 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների (օբյեկտների) համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված ճարատարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան նոր շենքերի, շինությունների շինարարության /տեղադրման/ թույլտվության համար տեղական տուրք  50000Տարեկան  Ընտրել
1134Ա Համայնքի տարածքում մինչև 20քմ ընդհանուր մակերես ունեցող ոչ հիմնական շինությունների (օբյեկտների) համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված ճարատարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան նոր շենքերի, շինությունների շինարարության /տեղադրման/ թույլտվության համար տեղական տուրք  3000Տարեկան  Ընտրել
1134Բ Համայնքի տարածքում 20 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող ոչ հիմնական շինությունների (օբյեկտների) համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված ճարատարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան նոր շենքերի, շինությունների շինարարության /տեղադրման/ թույլտվության համար տեղական տուրք  5000Տարեկան  Ընտրել
1135Ա Չի նախատեսվում կցակառույցների, վերնակառույցների, շենքիգաբարիտային չափերն ընդլայնող այլ կառույցների (այդ թվում՝ ստորգետնյա) հետևանքով օբյեկտի ընդհանուր մակերեսի ավելացում կամ շենքերի գործառնական նշ. փոփոխություն  3000Տարեկան  Ընտրել
1133Ե Համայնքի տարածքում 3001 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական շինությունների (օբյեկտների) համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված ճարատարապետաշինարարական նախագծին համապատասխան նոր շենքերի, շինությունների շինարարության /տեղադրման/ թույլտվության համար տեղական տուրք  100000Տարեկան  Ընտրել
1137Գ Համայնքի վարչական տարածքում մինչև 51-ից մինչև 100քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրք  9800Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ Համայնքի վարչական տարածքում մինչև 101-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրք  15100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե Համայնքի վարչական տարածքում մինչև 201-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրք  18800Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ Համայնքի վարչական տարածքում 501 և ավելի քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրք  33800Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ Համայնքի վարչական տարածքում մինչև 26քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրք  6500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ժ Համայնքի վարչական տարածքում 26-ից մինչև 50քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրք  7600Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի Համայնքի վարչական տարածքում 51-ից մինչև 100քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրք  9800   Ընտրել
1137Լ Համայնքի վարչական տարածքում 101-ից մինչև 200քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրք  15100Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ Համայնքի վարչական տարածքում 201-ից մինչև 500քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրք  18800Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ծ Համայնքի վարչական տարածքում 501 և ավելի քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի թույլտվության համար տեղական տուրք  33800Եռամսյակային  Ընտրել
1142Ե  0   Ընտրել
1146Բ հիմնական շինությունների ներսում մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկի համար տեղական տուրք  3800Եռամսյակային  Ընտրել
1146Գ հիմնական շինությունների ներսում 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Դ հիմնական շինությունների ներսում 51-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  7600Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ե հիմնական շինությունների ներսում 101-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  11300Եռամսյակային  Ընտրել
1146Զ հիմնական շինությունների ներսում 201-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  15100Եռամսյակային  Ընտրել
1146Է հիմնական շինությունների ներսում 501 և ավելի քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  22600Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ը ոչ հիմնական շինությունների ներսում մինչև 26 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  1000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Թ ոչ հիմնական շինությունների ներսում 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  2000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ժ ոչ հիմնական շինությունների ներսում 51-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ի ոչ հիմնական շինությունների ներսում 101-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  8000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Լ ոչ հիմնական շինությունների ներսում 201-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  15000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Խ ոչ հիմնական շինությունների ներսում 501 և ավելի քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար  25000Եռամսյակային  Ընտրել
1139Ա համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում, կրպակներում, ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճ. թույլտվություն  45000Տարեկան  Ընտրել
1147 ՀՀհամայնքների խորհրդանիշերը (զինանշան, անվանում և այլն) որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան՝ ապրանքների արտադրության, աշխատանքի կատարման, ծառայությունների մատուցման գործընթացներում օգտագործելու թույլտվության համար, օրացուցային տարվա համար  100000Տարեկան  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ